Audicions obertes per les proves de faristol de la VIII temporada de l’Orquestra de Mataró.

QUAN I ON?

Les proves es realitzaran els següents dies:

– Dissabte, 02 de Juliol de 2022 de 10h a 14h 

– Diumenge, 03 de Juliol de 2022 de 10h a 19h 

Tindran lloc a la sala d’assaig de l’Orquestra de Mataró (C/Baixada Santa Anna, 12-14, 08301 Mataró, Barcelona) 

QUÈ ES DEMANA A LES PROVES?

1. Un dels passatges orquestrals que estaran a disposició dels músics. (Partitures aquí)

2. Una obra de lliure elecció d’estil i època indiferent (durada mínima: 2-3 min.), excepte en el cas de les proves de percussió. Aquesta obra caldrà enviar-la escanejada al correu electrònic de l’orquestra odm@orquestrademataro.cat

Els candidats hauran d’arribar 20 minuts abans de la prova. En cas d’absència o de retard en la prova el candidat quedarà automàticament exclòs. 

COM INSCRIURE’S?

  • Cal enviar una còpia de l’obra de lliure elecció al mateix correu electrònic.
  • Cal emplenar el Formulari d’Inscripció que rebreu al mateix correu electrònic amb tota la informació de les proves (odm@orquestrademataro.cat) o bé accedint al formulari a través de les nostres xarxes socials. 
  • Un cop rebuda tota la documentació es rebrà un altre correu amb la data i hora de convocatòria d’audició i les partitures dels passatges orquestrals. 
  • En cas que els músics titulars no facin les proves de faristol, la decisió sobre la seva plaça serà a càrrec de l’Equip Artístic, podent perdre-la en cas que la plaça quedi coberta per un altre músic que hagi realitzat la prova. 

El termini per omplir el formulari d’inscripció i adjuntar les obres serà el divendres 24 de Juny. 

FORMAR PART DE L’ORQUESTRA DE MATARÓ

L’Orquestra de Mataró neix a l’Octubre del 2015 amb l’objectiu d’omplir buit a Mataró, i expandir-nos per tot Catalunya.

L’Orquestra de Mataró també fixa el seu focus d’interès en donar l’oportunitat als músics que, amb ganes de tocar, no disposen d’una orquestra on poder compartir l’experiència musical. 

Els components de l’Orquestra de Mataró són principalment músics de diferents nivells; tant músics consolidats com estudiants. 

L’Orquestra de Mataró també s’ofereix com a recurs orquestral per a les entitats corals o entitats d’altres àmbits artístics que requereixin d’una formació musical per als seus muntatges. 

L’OdM està estructurada formalment com una associació (Associació Orquestra de Mataró), i el seu funcionament es regeix segons els seus estatuts i el règim intern; principalment el mandat surt d’una assemblea general sobirana formada per tots els socis de l’OdM i que a través d’un consell directiu nomenat per la pròpia assemblea, desenvolupa les tasques del dia a dia de l’Orquestra. 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AQUÍ