L’habitació està massa buida.
Enyorança al voltant de l’oïda.

És hora de fer vibrar les cordes,
és música allò que enyores.

Fes música si sents que plores.

Àlex Plaza, violinista –