Durant dues setmanes al voltant del 6 de març (festa de Sant Oleguer) la parròquia de Sant Oleguer de Barcelona celebra la seva Festa Major.

L’Orquestra ha participat en els actes festius i el passat dissabte 11 de març va oferir un concert a la mateixa església.